Regulament Concurs

ORGANIZATORUL CONCURSULUI „TOPAIM CU MARONILA” SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.a. Organizatorul concursului „TOPAIM CU MARONILA” este societatea, MARUCA ATELIER S.R.L,  persoana juridica romana cu sediul social in STR. MIHAI VITEAZU NR.15, SAT TUNARI, COMUNA TUNARI, ILFOV,  înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ILFOV, sub numărul J23/2167/2012, cod unic de inregistrare 30495475,  reprezentată legal prin LUPU IONELA MARINELA, în calitate de ADMINISTRATOR,

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b.  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a organizatorului.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul „TOPAIM CU MARONILA” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC MARUCA ATELIER S.R.L si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada 15-25 aprilie 2016. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. Castigatorul va fi selectat  prin tragere la sorti in data de 26 aprilie 2016, iar numele lui va fi publicat pe pagina de concurs de pe maruca.ro, cat si pe pagina oficiala de Facebook.

MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a putea câştiga, trebuie sa completezi cuvantul lipsa din poezie sis a iti inscrii datele in formularul din pagina de concurs. Fiecare concurent are voie să se înscrie cu o singura adresa de email.

Atentie! Castigatorul trebuie sa trimita (pe adresa de email pe care a primit confirmarea), dupa primirea premiului, o fotografie impreuna cu iepurasul Maronila, castigat in cadrul competiei “TOPAIM CU MARONILA”.

DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc prin tragere la sorti facilitata de o aplicatie software specializata (randompicker.com). Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare. Castigatorul are la dispozitie 10 zile calendaristice pentru a revendica premiul. Daca in aceasta perioada nu raspunde e-mailului prin care a fost informat ca este castigator, se va face o noua extragere.

PREMIUL

Premiul consta dintr-un iepuras crosetat cu numele Maronila. Persoana desemnata “Castigator” al premiului nu va putea preschimba premiul castigat in bani cash sau alt produs.

EXPEDITIA PREMIILOR

Castigatorul va fi contactat prin email si ulterior telefonic de catre organizator pentru confirmare,  iar premiul va fi expediat prin curier.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe maruca.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa  Maruca Atelier S.R.L. STR. MIHAI VITEAZU NR.15, SAT TUNARI, COMUNA TUNARI, ILFOV, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

DISPOZITII FINALE

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imagininea premiului din pagina de concurs de pe site este cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe site. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Maruca Atelier S.R.L. STR. MIHAI VITEAZU NR.15, SAT TUNARI, COMUNA TUNARI, ILFOV, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilor asumate prin prezentul concurs.

Testimoniale

"Nu sunt genul care sa imi populez dormitorul cu ursuleti de plus sau perne-inimioare, iar termenul „mutunache” ma irita maxim. Insa din cand in cand, copilul din mine se entuziasmeaza cand descopera mici minuni autentice, care provoaca bucurie si sunt create cu drag, grija si suflet."

Media

In : BWFR - Business Women Forum Romania

 

Facebook